top of page

תקנון אתר

תקנון - כללי 

לאחר ביצוע תשלום תקין עבור הקורס, תקבלו למייל חשבונית מס ובמייל נוסף תקבלו לינק לצפייה בקורס.

מאחל לכם בהצלחה וצפייה נעימה!

הגנה על זכויות היוצרים:

כל התכנים מוגנים בזכויות היוצרים וכל המשתמש אינו רשאי לשנות, לפרסם , לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש בתוכן של הקורס או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את הקורס, ואת תוכנו של הקורס כולו או חלקו למטרה כלשהי , למעט המטרה שלשמה נוצר הקורס הדיגיטלי.

 

מדינית הביטולים:

הרכישה ניתנת לביטול תוך 14 יום מרגע הרכישה ובלבד שלא בוצע כניסה בפועל למערכת הקורס הדיגיטלי, כלומר במידה והרוכש נכנס ללינק של הקורס לא יתאפשר זיכוי או ביטול מכל סוג שהוא.

 

שונות:

גישה לקורס תהייה פתוחה לחודש ימים בלבד וזה במטרה לגרום לרוכש להתחיל למידה ויישום מטלות ללא דיחוי.

גישה לקורס תתאפשר מכל מכשיר דיגיטלי עם גישה לאינטרנט.

לא תתאפשר גישה לקורס יותר ממכשיר אחד בו זמנית.

אם קיימת תקלה טכנית במכשיר של הלקוח - אין אנו אחראים על איכות הצפייה.

השימוש בנאמר בתוכן הקורס או הכלים הניתנים בו , הוא באחריות הצופה, ולכן לא יוכל לבוא בשום טענה, דרישה או תביעה על הנאמר בקורס הדיגיטלי.

התוכן הנאמר בקורס היא התוצאה של ניסיונו האישי של מגיש הקורס, ואינו מהווה הבטחה כלשהי אלה הצעה אשר תלויה בגורמים שונים ואין למגיש הקורס אחריות או חבות לכל מצב לא רצוי שעלול להיגרם כתוצאה ישירה או עקיפה מעצה, הכוונה או המלצה שמוביל הקורס הדיגיטלי או גורם מטעמו.

 

אנו מאמינים שכל אחד שלקח על עצמו החלטה לעשות שינוי מהותי בחיים ורכש את הקורס, האזין וביצע כל המטלות, הרגיש או ירגיש שינוי באיכות החיים שלו בעתיד הקרוב.

 

צוות ״אלי הכריש בע״מ מאחל לך צפייה נעימה !

bottom of page